दिनांक 19 ऑगस्ट रोजी ग्रामीण रुग्णालय मुरूम येथे 18+ लाभार्थ्यांना “कोव्हॅक्सीन” लसीचा केवळ दुसरा डोस मिळेल..

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

0
(0)

दिनांक 19 ऑगस्ट रोजी ग्रामीण रुग्णालय मुरूम येथे 18+ लाभार्थ्यांना “कोव्हॅक्सीन” लसीचा केवळ दुसरा डोस मिळेल..

How useful was this post?

Click on a star to rate it!


Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave A Comment