दि.१८ रोजी कोव्हीशिल्ड लसीकरण पहिले व दुसरे डोस.. सकाळी ९ ते दुपारी २ पर्यंत पहिले डोस साठी ऑनलाइन नोंदी तर दुसरे डोस साठी स्पॉट नोंदी…

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

0
(0)

दि.१८ रोजी कोव्हीशिल्ड लसीकरण पहिले व दुसरे डोस..सकाळी ९ ते दुपारी २ पर्यंत पहिले डोस साठी ऑनलाइन नोंदी तर दुसरे डोस साठी स्पॉट नोंदी…

How useful was this post?

Click on a star to rate it!


Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave A Comment