उद्या दी.०९/१०/२०२१ बस स्थानक मुरूम येथे कोव्हीशिल्ड लसीकरण तसेच ग्रामीण रुग्णालय मुरूम येथे covaxine लसीकरण आयोजित केले आहे

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

0
(0)

उद्या दी.०९/१०/२०२१
बस स्थानक मुरूम येथे कोव्हीशिल्ड लसीकरण तसेच ग्रामीण रुग्णालय मुरूम येथे covaxine लसीकरण आयोजित केले आहे.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!


Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave A Comment